Jesteś tutaj

Dzień Kobiet w Placówce Wsparcia Dziennego „Jutrzenka”

Jest taki jeden dzień w roku podczas którego w szczególności pamiętamy o wszystkich Paniach. W ten pełen uśmiechu dzień pamiętamy o szczerych życzeniach i podziękowaniach dla wszystkich Kobiet. Wychowankowie PWD „Jutrzenka” z tej okazji przygotowali specjalny występ artystyczny aby złożyć szczere i serdeczne życzenia i podziękowania dla Mam i wszystkich Kobiet pracujących w MOPSiWR.

Logo UE-efs-małopolska

Projekt pn.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży "Jutrzenka" w Dąbrowie Tarnowskiej współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Fotografie: 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej