Jesteś tutaj

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2027

Grafika - ankietaSzanowni Państwo,

trwają prace nad opracowaniem "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2027".

Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Zasadnicze części, z których będzie składał się dokument to diagnoza sytuacji społecznej, określenie problemów, które ograniczają poziom ich życia, wypracowanie celów i działań ograniczających te problemy, wskazanie źródeł finansowania podejmowanych inicjatyw oraz sposobu zarządzania wdrażaniem Strategii.

Chcemy, aby na każdym etapie opracowania dokumentu mieli Państwo możliwość udziału w jej tworzeniu. Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Gminie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej społeczności, dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi.

Jednym z narzędzi temu służącym jest anonimowa ankieta sondażowa. Informacje z niej uzyskane posłużą do określenia podstawowych problemów i wskażą na najważniejsze dla Państwa kierunki działań do opracowania w części rozwojowej Strategii.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety za pośrednictwem komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy tylko kliknąć w link, ANKIETA, a następnie kliknąć "wyślij".

Mieszkańcy nie posiadający dostępu do urządzeń elektronicznych lub Internetu mogą wypełnić dokument w wersji papierowej i złożyć go osobiście lub listownie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mopsiwr.pl

Ankiety w wersji papierowej będą dostępne w Gminie Dąbrowy Tarnowskiej oraz sołtysów, natomiast składać je można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, przy pulpicie podawczym, przy którym znajduje się urna ankietowa lub można dostarczyć poprzez pozostawienie w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku MOPSiWR od strony parkingu.

Termin wypełniania ankiety: do dnia 02 października 2020 roku.

 

Weź udział w ankiecie w drodze elektronicznej – ANKIETA

 

Ankieta do wydruku
Lp. Nazwa Wielkość
1.

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2027 [PDF]

128.48 [KB]

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej