Jesteś tutaj

Święty Mikołaj PWD „Jutrzenka”

Mikołaj"Kto to taki ? Kto ma brodę, wąsy i czapkę czerwoną na bok przekrzywioną. Czerwony płaszcz ma i ciepłe czerwone buty. Worek ma duży ten ktoś, a w worku prezenty. Dla ułatwienia dodam, że ten ktoś to święty. Kochają go dzieci, czczą marynarze, a jego wizyta jest powodem marzeń".

Wszystko wskazuje na to, że wychowankowie PWD „Jutrzenka” przy MOPSiWR byli bardzo grzeczni w mijającym roku, ponieważ w poniedziałek - 7 grudnia, odwiedził ich Święty Mikołaj. Szczęśliwe dzieci, bardzo serdecznie przyjęły tego specjalnego gościa, który wręczył im prezenty i zrobił sobie z nimi kilka pamiątkowych zdjęć.

Również prosił dzieci, by dobrze się uczyły, uważały na lekcjach, pilnie odrabiały prace domowe oraz słuchały nauczycieli i rodziców.

Spotkanie zostało zorganizowane z zachowaniem środków ostrożności, w związku z ograniczeniami powstałymi podczas trwającej pandemii COVID-19.

 

Logo UE-efs-małopolska

Projekt pn.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży "Jutrzenka" w Dąbrowie Tarnowskiej współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

 

W związku z udziałem w projekcie pn.: „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Uczestnicy Projektu wyrazili zgodę na wykorzystanie / przetwarzanie wszelkich dokumentów przedstawiających ich wizerunek w celu realizacji działań promocyjnych ww. projektu poprzez upublicznienie tych dokumentów w mediach, tj. Internet, prasa, telewizja itp.

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej