Jesteś tutaj

Akty prawne ŚR

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Akty prawne - Świadczenia Rodzinne

Akty prawne dostępne do pobrania:

Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.

 

 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r. poz. 114 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości  zasiłku dla opiekuna (Dz.U. 2015 poz. 1238)

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. 2015 poz. 2284).

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej